Trang chủ / Lịch công tác (trang 21)

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 3 tháng 1 năm 2020 (từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 13-01-2020 08:30 Lễ trao Học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên Đại học Huế  – Đại diện lãnh đạo; – Sinh viên được nhận học bổng (theo Công văn 24/ĐHH-CTHSSV ngày 07/01/2020 của Đại học …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 1 năm 2020 (từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 07-01-2020 14:00 Diễn đàn “Kỹ năng giao tiếp – Chìa khóa thành công” cho sinh viên 5 tốt Đại học Huế   Ban Chấp hành Đoàn Khoa Hội trường tầng 3, Đại học Huế, …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 1 năm 2020 (từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/12/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 31-12-2019 14:00 Họp Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế   Thầy Ngọc Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ, Tp Huế Đồng chí Trương Quý Tùng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 12 năm 2019 (từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 24-12-2019 13:30 Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cá nhân và tập thể Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế   Thầy Ngọc Phòng họp I.7, số …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 12 năm 2019 (từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư, 18-12-2019 13:30 Hội thảo “Công bố quốc tế của nhà khoa học và Nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học đáp ứng tiêu chí các tổ chức chỉ mục uy tín”  – Đại …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 12 năm 2019 (từ ngày 01/12/2019 đến ngày 08/12/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 02-12-2019 14:00 Buổi nói chuyện về chủ đề Tư duy Hệ thống và Hệ thống Quản lý tiên tiến Malik® trong công tác Lãnh đạo và Quản trị hiệu quả -Ban Chủ nhiệm Khoa; …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 11 năm 2019 (từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư, 27-11-2019 09:00 Lễ trao Học bổng Keidanren, Nhật Bản – Đại diện lãnh đạo Khoa; –  Sinh viên được nhận học bổng Keidanren, Nhật Bản. Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 11 năm 2019 (từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 18-11-2019 08:00 Lễ Kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019)   Thầy Hữu Tuấn, Thầy Cường, Cô Ngọc Liên, Cô Tám Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 11 năm 2019 (từ ngày 11/11/2019 đến ngày 18/11/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 11-11-2019 08:00 Hội thảo tập huấn chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (02 ngày 11 và 12/11/2019)   Cô Ngọc Liên, Thầy Chính, Cô Mộng Liên Phòng họp II.9 và II.10, số 01 …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 11 năm 2019 (từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 04-11-2019 14:00 Tiểu ban Du lịch xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 10 năm 2019 Thầy Hữu Tuấn, Cô Tám,  Cô Ngọc Liên Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ Trưởng Tiểu …

Xem tiếp