Trang chủ / Lịch công tác (trang 18)

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 1 tháng 10 năm 2020 (từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 28-09-2020 14:00 Họp bàn về sử dụng tài sản công   Thầy Hữu Tuấn, Thầy Ngọc, Cô Vân Ti Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế Thứ ba, …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 9 năm 2020 (từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 22-09-2020 16:30 Họp Ban Thường vụ Đoàn Đại học Huế mở rộng   Thầy Hoàng Long Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ Bí thư Đoàn Đại học Huế Thứ tư, 23-09-2020 9:00 …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 9 năm 2020 (từ ngày 14/9/2020 đến ngày ngày 20/9/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 15-09-2020 8:30 Làm việc với Tổ Đào tạo công tác sinh viên về ĐHTM Thầy Cường, Thầy Ngọc, Thầy Thái, các CV có liên quan Phòng họp KDL Phó Khoa trưởng 9:00 Họp cán …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 9 năm 2020 (từ ngày 7/9/2020 đến ngày 13/9/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 15-09-2020 8:30 Làm việc với Tổ Đào tạo công tác sinh viên về ĐHTM Thầy Cường, Thầy Ngọc, Thầy Thái, các CV có liên quan Phòng họp KDL Phó Khoa trưởng 10:00 Họp cán …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 9 năm 2020 (từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư, 02-09-2020   Nghỉ Lễ Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam       Thứ năm, 03-09-2020 14:00 Họp đánh giá, phân loại viên chức quản lý các đơn vị …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 8 năm 2020 (từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 24-08-2020 08:30 Họp Ban Giám đốc và thủ trưởng một số đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế   Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 8 năm 2020 (từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 17-08-2020 15:00 Họp Hội đồng xét khen thưởng và tuyển chọn công trình của sinh viên Đại học Huế dự thi Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020.   Cô Ngọc …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 8 năm 2020 (từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 11-08-2020 13:30 Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên trù bị). – Đại biểu theo Quyết định triệu tập của Đảng ủy Đại học Huế. …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 8 năm 2020 (từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư, 05-08-2020 14:00 Họp Hội đồng xét chuyển loại hợp đồng lao động Khoa Du lịch – Đại học Huế Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1039/QĐ-ĐHH ngày 23/7/2020 của Giám đốc Đại học Huế …

Xem tiếp

Lịch công tác từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/8/2020)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 27-07-2020 09:30 Họp Hội đồng sơ tuyển đề xuất đề tài KHCN cấp Đại học Huế năm 2021 Theo Quyết định Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Huỳnh Văn Chương – …

Xem tiếp