Trang chủ / KH & HTQT (trang 5)

KH & HTQT

Tổ chức hội đồng nghiệm thu online và phát giấy xác nhận sinh viên tham gia NCKH 2020.

Năm học 2020-2021, Trường Du lịch có 07 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học với tổng số sinh viên tham gia là 15 sinh viên. Đồng thời đây là một năm chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh Covid-19, nhưng 07 nhóm nghiên cứu đã hoàn …

Xem tiếp

HỘI THẢO “DU LỊCH CHĂM SÓC SỨC KHỎE: XU HƯỚNG VÀ TRIỂN VỌNG”

Để tìm hiểu rõ hơn về Du lịch chăm sóc sức khỏe – xu hướng du lịch đang có sức hấp dẫn cao trên thế giới, vào ngày 10/8/2021, Trường Du lịch – Đại học Huế đã tổ chức thành công Hội thảo “Du lịch chăm sóc sức khỏe: Xu …

Xem tiếp

a particular European Down payment Online casino Found at Nova scotia

Content $one Pay in On line casinos Nova scotia Cellular Casinos The top end Bank Methods for Transforming Shade Expenses Attempt this ample year 2000% look bonus offer to learn pokies you have to controls game, and once you’re sick and tired of the sting, demands a further $480 by …

Xem tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN VỀ TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG XUẤT BẢN QUỐC TẾ TRONG DU LỊCH

Chiều ngày 29 tháng 7 vừa qua, Phòng Khoa học, Công nghệ và Quan hệ Quốc tế, Trường Du lịch – Đại học Huế đã tổ chức chương trình tập huấn “Tăng cường kỹ năng xuất bản quốc tế trong du lịch” cho các cán bộ giảng viên của Trường …

Xem tiếp

Đăng ký bổ sung đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022

Đăng ký bổ sung đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022 Trường Du lịch xin thông báo đến các bạn sinh viên K53, K54, hiện nay Trường Du lịch đang tiếp tục triển khai đăng ký bổ sung các hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên …

Xem tiếp

Danh mục đề tài NCKH các cấp của Giảng viên thống kê từ năm 2009 – 2021

Đề tài Nafosted – RCUK giai đoạn 2016 – 2019: Đánh giá lợi ích của hạ tầng xanh đối với khả năng phòng chống lũ lụt, vốn thiên nhiên và phát triển đô thị ở Việt Nam (2018) Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Hữu Tuấn Đề tài cấp Bộ giai đoạn …

Xem tiếp

Hội nghị quốc tế “Covid-19, Digital Transformation and Tourism Resilience” tại Trường Du lịch-Đại học Huế

Vào ngày 15 – 16 tháng 3 năm 2022, Trường Du lịch – Đại học Huế sẽ tổ chức Hội nghị Quốc tế “Covid 19, Chuyển đổi số và Năng lực phục hồi của ngành du lịch” (Covid-19, Digital Transformation and Tourism Resilience). Hội nghị nhằm kết nối các chuyên …

Xem tiếp

Về việc đề xuất, xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN cấp Trường năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường Du lịch, Đại học Huế Thực hiện công văn số 626/ĐHH-KHCNQHQT ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc báo cáo tình hình, kết quả KH&CN năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và đề xuất kế …

Xem tiếp

Về việc đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2022

Thực hiện công văn số 729/ĐHH-KHCNQHQT ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2022. Trường Du lịch, Đại học Huế thông báo đến các đơn vị triển khai cho các …

Xem tiếp

Quy định và Biểu mẫu liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên

Quý Thầy Cô hướng dẫn sinh viên NCKH và Sinh viên thực hiện đề tài NCKH tham khảo quy định viết báo cáo của đề tài và hình thức của báo cáo để thực hiện đúng quy định. (Tham khảo Phụ lục của Quyết định)

Xem tiếp