Trang chủ / Lịch công tác (trang 29)

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 1 tháng 4 năm 2018 (từ ngày 02/4/2018 đến ngày 08/4/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ năm, 05-04-2018 08:00 Tập huấn Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cả ngày) Theo danh sách đăng ký Lớp tập huấn 1 – Phòng họp …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 3 năm 2018 ( từ ngày 26/3/2018 đến ngày 31/3/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 26-03-2018 14:00 Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế đợt 1-2018 (phiên thứ nhất) Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi PGĐ Huỳnh Văn Chương – Phó Chủ …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 3 năm 2018 (từ ngày 19/3/2018 đến ngày 25/3/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 19-03-2018 14:00 Diễn đàn thắp lửa và Kết nối khởi nghiệp -Thầy Cường, thầy Phụng  – Cán bộ, sinh viên được điều động theo Công văn của Đại học Huế. Giảng đường I, Trường Đại …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 3 năm 2018 (từ ngày 12/03/2018 đến ngày 18/03/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 13-03-2018 09:00 Thảo luận Nội dung liên kết đào tạo trong khuôn khổ Dự án VIBE Thầy Hữu Tuấn, các thành viên theo giấy mời Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 3 năm 2018 (từ ngày 05/03/2018 đến ngày 11/03/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 05-03-2018 8:00 Làm việc với Đoàn trường Đại học Shizuoka – Nhật Bản Thầy Hữu Tuấn, tổ KHHTQT Phòng họp KDL Khoa Trưởng Thứ ba, 06-03-2018 8:00 Thẩm định dự toán tài chính năm 2018 Thầy …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 02 năm 2018 (từ ngày 26/02/2018 đến ngày 04/03/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 27-02-2018 15:30 Họp Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế Thầy Ngọc Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi PGĐ Trương Quý Tùng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHH Thứ năm, 01-03-2018 08:30 Khai …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 2 năm 2018 ( từ ngày 21/02/2018 đến ngày 25/02/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư, 21-02-2018 09:00 Gặp mặt đầu xuân cán bộ viên chức, lao động Khoa Du lịch –  Đại học Huế Toàn thể cán bộ viên chức, lao động Khoa Du lịch –  Đại học Huế Khoa …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 2 năm 2018 (từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 05-02-2018 08:00 Hội nghị Kế hoạch – Tài chính năm 2018 Thầy Hữu Tuấn, cô Vân Ti Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế 14:00 Họp Ban Điều hành dự …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 5 tháng 1 năm 2018 (từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/02/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 30-01-2018 08:00 Họp bàn về Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên Thầy Cường Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi PGĐ Huỳnh Văn Chương Thứ tư, 31-01-2018 15:00 Họp làm việc với GS. …

Xem tiếp