Bài viết mới nhất

Lịch Công tác từ ngày 24/4/2017 đến ngày 30/4/2047

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 25-04-2017 9:30 Họp Đảng ủy cơ quan Đại học Huế Thầy Ngọc Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHH Thứ năm, 27-04-2017 15:00 Họp Chi bộ Khoa Du …

Xem tiếp