Bài viết mới nhất

Ngày tình nguyện “Sẻ chia” – Chi đoàn K49 HDDL

     Hưởng ứng phong trào thi đua do Ban Chấp Hành Đoàn Khoa Du Lịch – Đại Học Huế phát động, sáng ngày 02/12/2016 vào lúc 7h30, K49 Hướng Dẫn Du Lịch đã thực hiện chương trình “Tình Nguyện năm 2016” tại trung tâm trại trẻ em khuyết tật …

Xem tiếp