Bài viết mới nhất

Lịch công tác từ ngày 10/4/2017 đến 16/4/2017

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 10-04-2017 14:00 Giám đốc Đại học Huế làm việc với Khoa Du lịch Cô Tám, thầy Hữu Tuấn, cô Kim Liên, thầy Ngọc, thầy Cường, thầy Trung, thầy Phụng Phòng họp I.2, số 04 Lê …

Xem tiếp