Trang chủ / Lịch công tác (trang 33)

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 4 tháng 5 năm 2017 (từ ngày 22/5 đến ngày 27/5)

                           Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư, 24-05-2017 14:00 Họp Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế Thầy Ngọc Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy CQĐHH   Thứ năm, 25-05-2017 8:00 Họp Ban chấp hành công đoàn mở …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 5 năm 2017 (từ ngày 15/05/2017 đến ngày 21/05/2017)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 16-05-2017 08:00 Họp Cán bộ chủ chốt Khoa BCN Khoa, trưởng phó các đơn vị Phòng họp KDL Khoa trưởng     Thứ tư, 17-05-2017 13:30 Tọa đàm kỷ niệm ngày Khoa học và Công …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 5 (từ ngày 08/5/2017 đến 14/5/2017)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 08-05-2017 10:30 Làm việc với BTV Đoàn Đại hoc Huế Đại diện Chi ủy, BCN Khoa, BTV Đoàn Phòng họp       Thứ tư, 10-05-2017 7:00 Đại hội Đoàn thanh niên Khoa Du lịch …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 5 (từ ngày 03/5/2017 đến 07/5/2017)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư, 03-05-2017 15:30 Họp góp ý thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ Cơ quan Đại học Huế Cô Tám Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế Thứ năm, 04-05-2017 …

Xem tiếp

Lịch Công tác từ ngày 24/4/2017 đến ngày 30/4/2047

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 25-04-2017 9:30 Họp Đảng ủy cơ quan Đại học Huế Thầy Ngọc Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHH Thứ năm, 27-04-2017 15:00 Họp Chi bộ Khoa Du …

Xem tiếp

Lịch công tác từ ngày 17/4/2017 đến ngày 23/04/2017

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư, 19-04-2017 8:00 Xét duyệt quyết toán 2016 Ban KHTC, BP TCKT Khoa Phòng họp KDL   08:00 Đại học Huế làm việc với Trường Đại học Ngoại ngữ về Đề án Ngoại ngữ 2020.   …

Xem tiếp

Lịch công tác từ ngày 10/4/2017 đến 16/4/2017

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 10-04-2017 14:00 Giám đốc Đại học Huế làm việc với Khoa Du lịch Cô Tám, thầy Hữu Tuấn, cô Kim Liên, thầy Ngọc, thầy Cường, thầy Trung, thầy Phụng Phòng họp I.2, số 04 Lê …

Xem tiếp

Lịch công tác từ 03/4/2017 đến 09/04/2017

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 04-04-2017 10:00 Làm việc với Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum Cô Tám, thầy Cường, thầy Hoài. Phòng họp KDL Khoa trưởng Thứ tư, 05-04-2017 15:00 Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ …

Xem tiếp

Lịch công tác từ ngày 27/3/2017 đến ngày 02/04/2017

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 28-03-2017 10:00 Làm việc với Công ty Cổ phần Thanh Tân Thầy Hữu Tuấn, thầy Long, thầy Cường, các cá nhân liên quan Phòng họp KDL Thầy Hữu Tuấn 14:00 Họp Ban tư vấn tuyển …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 3 năm 2017 (từ ngày 20/3 đến 26/3)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 20-03-2017 8:00 Họp Ban tư vấn Tuyển sinh Khoa Du lịch Họp Ban tư vấn Tuyển sinh Phòng họp KDL Trưởng ban tư vấn Tuyển sinh 11:00 Tiếp Đại học Thái Bình Dương – Nha …

Xem tiếp