Trang chủ / Lịch công tác (trang 3)

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 2 tháng 11 năm 2023 (từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,13-11-2023 14:00 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn Hội trường Đại học Huế, số 03 …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 11 năm 2023 (từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,06-11-2023 8:00 Đoàn Thanh tra Bộ Công an thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng tại Đại học Huế (từ ngày …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 5 tháng 10 năm 2023 (từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,31-10-2023 8:00 Hội thảo khoa học Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế (khai mạc chính thức lúc 08g30)   Đại diện lãnh …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 10 năm 2023 (từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,23-10-2023 14:00 Họp Hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Đại học Huế để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2024  Thầy Hữu Tuấn   Hội trường Đại học Huế, số …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 10 năm 2023 (từ ngày 16/10/2023 đến ngày 22/10/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,16-10-2023 09:00 Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học Thầy Hữu Tuấn   Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế, Chủ tịch Hội đồng 15:30 Hội …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 10 năm 2023 (từ ngày 09/10/2023 đến ngày 15/10/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,09-10-2023 14:00 Giao ban Ban Giám đốc với các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn   Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 10 năm 2023 (từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư,04-10-2023 07:30 Lễ Khai giảng năm học 2023-2024 Trường Du lịch – Đại học Huế Toàn thể viên chức và người lao động TDL   Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh TT.Huế, 41 A Hùng …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 9 năm 2023 (từ ngày 25/9/2023 đến ngày 01/10/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,25-09-2023 08:00 Giám đốc Đại học Huế triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 Cơ quan Đại học Huế và các đơn vị thuộc, trực thuộc – Ban Giám hiệu – Trưởng phòng/Tổ trưởng, …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 9 năm 2023 (từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,19-09-2023 09:00 Tiếp Đoàn đại biểu trường ĐH Gifu, Nhật Bản Đại diên Ban giám hiệu Phòng họp TDL   Thứ tư,20-09-2023 14:00 Họp Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn Phòng họp …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 9 năm 2023 (từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,12-09-2023 14:00 Họp Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2023   Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế, Chủ tịch Hội đồng Thứ …

Xem tiếp