Trang chủ / Lịch công tác (trang 9)

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 4 tháng 3 năm 2021 (từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021)

   Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư, 24-03-2021 08:00 Đại học Huế làm việc với Trường Đại học Duy Tân Thầy Hữu Tuấn Trường Đại học Duy Tân, số 254 Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng Giám đốc Đại học Huế …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 3 năm 2021 (từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021)

  Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 15-03-2021 15:45 Họp ĐUBP Trường Du lịch Đảng ủy viên ĐUBP Phòng họp TDL Bí thư  ĐUBP Thứ ba, 16-03-2021 10:00 Làm việc với Công ty OJT Japan Miền trung Thầy Hữu Tuấn, Thầy …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 3 năm 2021 (từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021)

 Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 08-03-2021 15:00 Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 3 năm 2021 (từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021)

  Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 01-03-2021 14:00 Thẩm định Dự toán tài chính năm 2021 Thầy Hữu Tuấn, Thầy Ngọc, Cô Vân Ti Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế 16:00 Đại học …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 2 năm 2021 (từ ngày 15/02/2021 đến ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021)

  Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 22-02-2021 10:00 Họp bàn kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 khối trường đại học, cao đẳng tỉnh Thừa Thiên Huế   Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 2 năm 2021 ( từ ngày 17/02/2021 đến ngày 21/02/2021)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ sáu, 19-02-2021 07:30 Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Huế   Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế – Trưởng Ban Chỉ đạo

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 02 năm 2021 (từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021)

 Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 01-02-2021 07:30 Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế – Trưởng ban 14:00 Lễ …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 01 năm 2021 (từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021)

                        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 25-01-2021 15:00 Họp Ban Nữ công Công đoàn Đại học Huế mở rộng   Cô Mai Hương   Phòng họp II.10, số 01 Điện Biên Phủ Trưởng Ban Nữ công Công đoàn ĐHH 15:00 …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 1 năm 2021 (từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021)

   Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 19-01-2021 08:00 Hội nghị Giao ban Đại học Huế, Quý I năm 2021     Thầy Hữu Tuấn   Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế 15:00 Hội nghị …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 01 năm 2021 (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021)

  Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ sáu, 15-01-2021 14:00 Sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đại học Huế và Công an thành phố Huế về quản lý an ninh, trật tự đối với HSSV cư trú …

Xem tiếp