Trang chủ / Lịch công tác (trang 5)

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 4 tháng 6 năm 2023 (từ ngày 26/6/2023 đến ngày 02/7/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,26-06-2023 08:00 Giao ban Ban Giám đốc với các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 6 năm 2023 (từ ngày 19/6/2023 đến ngày 25/6/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,19-06-2023 07:30 Đại hội Công đoàn Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (01 ngày: buổi sáng bắt đầu từ 07g30; buổi chiều bắt đầu từ 14g00)   -Đại biểu theo giấy mời; -Đại …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 6 năm 2023 (từ ngày 12/6/2023 đến ngày 18/6/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,12-06-2023 08:00 Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (Điểm cầu trực tuyến tại Đảng ủy Đại học Huế)   Thầy Hữu Tuấn, Thầy Cường, …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 6 năm 2023 (từ ngày 05/6/2023 đến ngày 11/6/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,06-06-2023 09:30 Họp Hội đồng xét chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức và người lao động của cơ quan và các đơn vị thuộc Đại học Huế   Thầy Hữu …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 5 tháng 5 năm 2023 (từ ngày 30/5/2023 đến ngày 04/6/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư,31-05-2023 08:00 Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế Thầy Ngọc Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế Thứ sáu,02-06-2023 08:30 Công …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 5 năm 2023 (từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư,24-05-2023 16:00 Giao ban Ban Giám đốc với các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế   Thầy Hữu Tuấn Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợ Giám đốc Đại học Huế …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 5 năm 2023 (từ ngày 15/5/2023 đến ngày 21/5/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,15-05-2023 14:00 Họp góp ý Quy định đào tạo song ngành (ngành kép) trình độ đại học   Thầy Cường Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Trưởng Ban Đào tạo và …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 5 năm 2023 (từ ngày 08/5/2023 đến ngày 14/5/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,08-05-2023 08:00 Giao ban Ban Giám đốc với các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế 16:00 …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 5 năm 2023 (từ ngày 01/5/2023 đến ngày 07/5/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,01-05-2023 07:00 Nghỉ Lễ Ngày Quốc tế lao động (01/5)         Thứ ba,02-05-2023 07:00 Nghỉ bù Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch)       Thứ tư,03-05-2023 07:00 Nghỉ bù Lễ …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 4 năm 2023 (từ ngày 24/4/2023 đến ngày 30/4/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,25-04-2023 14:00 Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 (chiều ngày 25 và ngày 26/4/2023) Thầy Cường, Thầy Ngọc, Thầy Hùng (TCHC) Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi …

Xem tiếp