Trang chủ / Lịch công tác (trang 34)

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 4 tháng 1 năm 2017 (từ ngày 23/01 đến 26/01)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 23-01-2017 13:30 Xét chọ đề tài KHCN cấp khoa năm 2017   Theo Quyết định 1677 /QĐ-ĐHH Phòng họp KDL Chủ tịch Hội đồng     16:00 Tất niên Khoa Du lịch Toàn thể CB,VC, …

Xem tiếp